Het ontwerp van een website begint bij Ginderachter steevast met een kennismakingsgesprek. Hierin wordt nagegaan wat net de bedoeling is van de site (en wat de deadline is). Dit kan gaan van een één-pagina-site met contactgegevens tot een interactieve website met integratie van verschillende sociale media. In dit gesprek wordt ook de huisstijl bekeken om van hieruit een representatieve website op te bouwen.

Creativiteit kan je niet uitputten. Hoe meer je gebruikt, hoe meer je ervan hebt

Na dit gesprek wordt een offerte opgesteld. Indien akkoord worden er één of meerdere globale voorstellen gedaan, de welke steeds verder, in samenspraak worden verfijnd om uiteindelijk tot de perfecte website voor uw zaak te komen.